Spašavanje podataka sa RAID-a

Spašavanje podataka sa RAID-a započinje kloniranjem svih diskova koji su bili dio RAID sustava na ispravne diskove, tzv. klonove.

Kloniranje diskova je proces kojim se kompletan sadržaj diska, svaki njegov sektor, kopira na drugi – ispravan hard disk.

Uspješnost kloniranja diska ovisi od vrste kvara koji je na tom disku, a od uspješnog kloniranja u najvećem broju slučajeva ovisi postotak uspješnosti samog spašavanja podataka.

Kada se svi pacijent diskovi iskloniraju, simulira se rad RAID polja na isti način na koji je prethodni RAID server funkcionirao. Kompleksnost ove simulacije ovisiti će od kompleksnosti samog RAID polja kao i od stanja klon diskova.

Helpdisc koristi napredne tehnologije za popravljanje, spašavanje i ponovno stvaranje nedostupnih podataka:

Spašavanje podataka se obavlja na sljedećim tipovima RAID-a:


Savjeti kojih se pridržavati pri uporabi RAID-a

PRIJAVITE
POSAO
OVDJE

Pogledajte još i...

Kranjčevićeva 22,
Zagreb

helpdisc@helpdisc.hr
skype: helpdisc-croatia

+385 (0)1 36 46 700
+385 (0)99 75 45415

Radno vrijeme
radnim danima 9-17h

Poštovani posjetitelji,

 

Obavještavamo Vas da je HelpDisc d.o.o. prestao s radom na teritoriju Hrvatske. 

 

Ukoliko ste već u proceduri i imate logističko-tehnička pitanja možete nas kontaktirati na:

+385 (0)99 75 45415
 

Ukoliko imate potrebu za novim spašavanjem podataka kontaktirajte naš ured u Beogradu:

 

office@helpdisc.rs
+381 11 361 43 43
+381 65 361 43 43

 

Lijep pozdrav