Spašavanje podataka sa RAID-a

Spašavanje podataka sa RAID-a započinje kloniranjem svih diskova koji su bili dio RAID sustava na ispravne diskove, tzv. klonove.

Kloniranje diskova je proces kojim se kompletan sadržaj diska, svaki njegov sektor, kopira na drugi – ispravan hard disk.

Uspješnost kloniranja diska ovisi od vrste kvara koji je na tom disku, a od uspješnog kloniranja u najvećem broju slučajeva ovisi postotak uspješnosti samog spašavanja podataka.

Kada se svi pacijent diskovi iskloniraju, simulira se rad RAID polja na isti način na koji je prethodni RAID server funkcionirao. Kompleksnost ove simulacije ovisiti će od kompleksnosti samog RAID polja kao i od stanja klon diskova.

Helpdisc koristi napredne tehnologije za popravljanje, spašavanje i ponovno stvaranje nedostupnih podataka:

Spašavanje podataka se obavlja na sljedećim tipovima RAID-a:


Savjeti kojih se pridržavati pri uporabi RAID-a

PRIJAVITE
POSAO
OVDJE

Pogledajte još i...

Kranjčevićeva 22,
Zagreb

helpdisc@helpdisc.hr
skype: helpdisc-croatia

+385 (0)1 36 46 700
+385 (0)99 75 45415

Radno vrijeme
radnim danima 9-17h